2106645171 6977436385 Λεωφ. Λαυριου 82 vasilioust@gmail.com

Οι ειδικοί στις μεταφορές-μετακομίσεις!
Μεταφορές στον νομό αττικής και σε όλη την Ελλάδα.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες εργασίες μεταφοράς με ανυψωτικά μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό.
Πάντα στις καλύτερες τιμές, μεταφέρουμε με προσοχή και συνέπεια τα εμπορεύματα και τις οικοσυσκευές σας.